Fitosol | Política de privacitat 


Política de privacitat


Introducció

Fitosol és una empresa que ha desenvolupat procediments globals sobre l’ús de la informació amb la finalitat de garantir el respecte de la privacitat i la protecció de les dades dels usuaris. La nostra política de privacitat exposa els procediments que aplica Fitosol a la informació enviada per Internet en relació amb la manipulació de les dades de caràcter personal i no personal, i està elaborada d’acord amb les lleis i normatives aplicables a Espanya. Li preguem que llegeixi atentament aquesta política de privacitat abans d’utilitzar la pàgina web de Fitosol (que des d’ara anomenarem lloc).

Com s'utilitza la seva informació?

Fitosol no vendrà, llogarà, prestarà ni cedirà la seva informació personal a tercers, tret que vostè ho autoritzi o Fitosol estigui obligat a fer-ho per llei. Fitosol no usarà ni compartirà la informació personal que vostè ens faciliti a través d’Internet per a finalitats no relacionades amb les que s’han descrit aquí sense comunicar-li prèviament, per tal que vostè en pugui rebutjar la possibilitat. Només compartirem la seva informació personal amb entitats de Fitosol (incloses les empreses filials i associades) i/o amb col·laboradors que actuïn en el nostre nom per tal de poder subministrar el servei o la informació que vostè hagi sol·licitat, així com per consolidar l’emmagatzematge de dades o per simplificar la gestió de les dades dels clients. Aquestes entitats i/o col·laboradors de Fitosol estan subjectes a la nostra política de privacitat pel que fa a l’ús de la informació de caràcter personal, així com als acords de confidencialitat aplicables en cada cas.

Quina informació recopilem?

Informació no personal

Quan visiti el nostre lloc, vostè pot realitzar diverses operacions sense necessitat de facilitar-nos les seves dades personals. No obstant això, sí que recopilem i reunim informació sobre les pàgines visitades, l’ordre en el qual han estat visitades i els enllaços utilitzats, entre d’altres dades. Aquesta informació no està relacionada amb cap dada d’identificació personal. La informació de caràcter no personal que recopilem ens ajuda a identificar les zones més visitades del nostre lloc i a conèixer l’eficàcia de les nostres activitats promocionals.

Informació personal

En alguns espais del lloc de Fitosol, vostè pot enviar sol·licituds, expressar la seva opinió o subscriure’s a algun dels nostres serveis a Internet. Les dades d’identificació personals que es poden recopilar en aquestes pàgines poden ser del mateix tipus que les següents: nom, adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon, número de fax i informació sobre la seva opinió i ús de diversos serveis. Fitosol utilitza totes aquestes dades per comprendre millor les seves necessitats i oferir-li un servei millor.

Per què recopilem la seva informació personal?

Llistes de correu

En ocasions, Fitosol ofereix als visitants la possibilitat de facilitar la seva adreça de correu electrònic amb la finalitat de rebre un butlletí de notícies o informació sobre un servei. Aquestes adreces de correu només s’utilitzaran amb aquesta finalitat i mai es compartiran amb altres empreses que no siguin filials de Fitosol, tret que vostè així ho autoritzi. A més, sempre li donarem l’oportunitat de rebutjar la recepció de dits materials.

Com protegim la seva informació?

Per impedir l’accés o la revelació de dades no autoritzades, així com per mantenir la precisió de les dades i garantir un ús adequat de la informació, hem emprat mitjans físics, electrònics i de gestió per salvaguardar les dades que hem recopilat a través d’Internet.

Accés a la seva informació

Vostè té el dret d’accedir a la seva informació personal i corregir-la en qualsevol moment. Per a revisar, actualitzar o modificar la seva informació personal, posi’s en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu info@fitosol.com.

Llocs webs de tercers

La nostra política de privacitat només s’aplica als espais del lloc web controlats per Fitosol, i els enllaços a pàgines web de tercers només es faciliten per a la seva comoditat. És recomanable que consulti la política de privacitat d’aquests llocs web abans de facilitar-los dades de caràcter personal. Fitosol no ha revisat tots els llocs web de tercers, no en té cap control i declina tota responsabilitat pel que fa a aquests llocs, el seu contingut i les seves polítiques de privacitat. Per això, Fitosol no aprova ni actua en representació d’aquestes pàgines web ni de la informació, els productes o altres materials que puguin contenir.